Петък, 08 Декември 2023

English

XXI Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие


Последна актуализация: 05.02.2020

 • Организирано от:
 • Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве
 • Място на провеждане:
 • х-л Рила, к.к. Боровец
 • Град:
 • Самоков
 • Начална дата:
 • 05.03.2020
 • Крайна дата:
 • 08.03.2020
 • App. Nr. of HCP:
 • 250
 • Специалност(и):
 • стерилитет и репродуктивно здраве, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 05.12.2019)

 • Научна програма / структура

 • https://wasteels.bg/sites/default/files/predvaritelna_programa_basrz2020_0.pdf Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец, програмата на уебсайта на събитието е предварителна. Пълната програма трябва да бъде налична най-късно 3 месеца преди събитието. Програмата, публикувана на уебсайта на събитието по време на оценката, не предоставя достатъчно подробности, за да позволи извършване на предварителна оценка. Има дисбаланс между времето, посветено на научната програма, и общата продължителност на събитието. Научните дейности трябва да заемат по-голямата част от времето, отделено за всеки ден (т.е. минимум 6 часа за целодневно събитие; 3 часа за полудневно събитие, когато остатъка от деня обслужва пристигането и заминаването на участниците).Член 94 Directive2001/83/CE; Член 9 – ал.9.1 ARPharM Code

 • Място на събитието

 • Избраното място може да доведе до дискредитация или да намали доверието във фармацевтичната индустрия. - Мястото, където се провежда събитието, трябва да бъде подходящо и благоприятно за основната цел на събитието. Компаниите трябва да избягват използването на места, които са известни със своите развлекателни съоръжения или са екстравагантни. Directive 2001/83/CE Article 94 § 95; ARPharM HCP Code Article 9 – Section 9.1 9.1.1Екстравагантни и луксозни хотели за целите на този кодекс са всички хотели от клас 5 звезди, разположени в целогодишни курортни дестинации, както и всички хотели, независимо от класа, разположени в сезонни курортни дестинации по време съответно на летния или зимния туристически сезон; комплекси за винен туризъм, независимо от класа и разположението им; За сезонни курортни дестинации на територията на Р България с оглед прилагането на чл.9 от Кодекса се приемат: (обн. и изм. на 16.04.2019г.;в сила от 01.01.2020г.) - за зимния ски сезон (от 15 декември до 30 март) - Банско, Боровец и Пампорово (обн. и изм. на 16.04.2019г.; в сила от 01.01.2020г.);

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Организацията във връзка с гостоприемство, която включва настаняване, трябва да е в подходящо място, което може да не изглежда екстравагантно. Directive 2001/83/CE Articles 94 & 95 ARPharM HCP Code Article 9 – Section 9.1 & 9.6

 • Други активности

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Придружаващи лица

 • Все още не е налична окончателна информация.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.