Петък, 08 Декември 2023

English

XIX Годишна среща на Съюза на очните лекари в България; XV Конгрес на Черноморското офталмологично дружество


Последна актуализация:

 • Организирано от:
 • Съюз на очните лекари в България; Черноморско офталмологично дружество
 • Място на провеждане:
 • хотел Маринела
 • Град:
 • София
 • Начална дата:
 • 18.05.2017
 • Крайна дата:
 • 21.05.2017
 • App. Nr. of HCP:
 • 450-500
 • Специалност(и):
 • офталмология, други

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 18.02.2017)

 • Научна програма / структура

 • https://mareamedical.com/bg/sabitiya/xix-ta-sreshta-na-solb/programa/ Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец, налична е само предварителна програмата – пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 3 месеца преди събитието; подробната програма трябва да включва график, теми, по които лекторите ще говорят, както и продължителността на всяка от почивките; трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма. Член 94 Directive 2001/83/CE; Член 9 – ал.9.1 ARPharM Code

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Други активности

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Придружаващи лица

 • https://mareamedical.com/bg/sabitiya/xix-ta-sreshta-na-solb/registratsia/ - В регистрационната форма съществува опция за придружаващи лица - Гостоприемството от страна на компаниите не трябва да бъде насочено към немедицински специалисти / придружаващи лица по отношение на участието им в събитие – гостоприемството може да бъде насочено само към лица – медицински специалисти, които участват в събитието на базата на собствената си кавалификация/образованние. Directive 2001/83/CE Член 95; Етичен кодекс на ARPharM Член 9 – ал. 9.5

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.