Петък, 08 Декември 2023

English

IV Конгрес по Майчино-фетална медицина


Последна актуализация: 17.04.2019

 • Организирано от:
 • Асоциация по Майчино-фетална медицина
 • Място на провеждане:
 • хотел Рила, кк Боровец
 • Град:
 • Самоков
 • Начална дата:
 • 10.05.2019
 • Крайна дата:
 • 12.05.2019
 • App. Nr. of HCP:
 • 350
 • Специалност(и):
 • акушерство и гинекология, майчино-фетална медицина, неонатология, хирургия, генетика, кардиология, ендокринология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 10.02.2019)

 • Научна програма / структура

 • http://mfmbg.org/?page_id=712 Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец, на разположение е само предварителна програма – програмата, налична по време на предварителната оценка, не дава достатъчно подробности, за да се направи адекватна оценка; пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 3 месеца преди събитието. Подробната програма трябва да включва график, теми, по които лекторите ще говорят, както и продължителността на всяка от почивките; трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма. Член 94 Directive2001/83/CE; Член 9 – ал.9.1 ARPharM Code

  програма Четвърти Конгрес по Майчино-фетална медицина 10-12052019.docx
 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Други активности

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Придружаващи лица

 • Регистрационната форма на събитието предвижда присъствието на придружители, като регистрационнатa таксa включвa пълен достъп до научни сесии, научни прояви, изложение фирми – спонсори и др. Гостоприемството от страна на компаниите не трябва да бъде насочено към немедицински специалисти / придружаващи лица по отношение на участието им в събитие – гостоприемството може да бъде насочено само към лица – медицински специалисти, които участват в събитието на базата на собствената си квалификация/ образование.Член 95 Directive2001/83/CE; Член 9 – ал. 9.5 ARPharM Code. Програмата на събитието позволява присъствието на немедицински специалисти / придружаващи лица - моля да предприемете необходимите мерки, за да избегнете промоционална дейност, свързана с лекарства, отпускани по лекарско предписание, насочени към широката общественост. Член 88 Directive2001/83/CE;

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.