Петък, 08 Декември 2023

English

V Национален конгрес за млади гастроентеролози


Последна актуализация: 01.03.2019

 • Организирано от:
 • Асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България
 • Място на провеждане:
 • МУ - София
 • Град:
 • София
 • Начална дата:
 • 29.03.2019
 • Крайна дата:
 • 31.03.2019
 • App. Nr. of HCP:
 • 200
 • Специалност(и):
 • гастроентерология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 29.12.2018)

 • Научна програма / структура

 • http://medicalnews.bg/blog/2019/02/23/%D1%83%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82/?fbclid=IwAR2duPHLe_EyIJfvcDvSA_Jw4wyl-FStRgJMk-AWcO5FFafhwrJthP76dco Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец, налична е само предварителна научна програма; пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 3 месеца преди събитието. Подробната програма трябва да включва график, теми, по които лекторите ще говорят, както и продължителността на всяка от почивките; трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма. Член 94 Directive2001/83/CE; Член 9 – ал.9.1 ARPharM Code

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Все още не е налична информация.

 • Други активности

 • Все още не е налична информация.

 • Придружаващи лица

 • Все още не е налична информация.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.