Вторник, 28 Ноември 2023

English

ХXII Национален конгрес по ултразвук в медицината


Последна актуализация: 31.03.2021

 • Организирано от:
 • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО УЛТРАЗВУК В МЕДИЦИНАТА
 • Място на провеждане:
 • клуб Ривиера, к.к. Златни пясъци
 • Град:
 • Варна
 • Начална дата:
 • 12.09.2019
 • Крайна дата:
 • 15.09.2019
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • образна диагностика, гастроентерология, нефрология, урология, ендокринология, неврология, кардиология, пулмология, ревматология, рентгенология, акушерство и гинекология, ангиология, анестезиология, ортопедия и травматология, хирургия, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 12.06.2019)

 • Научна програма / структура

 • http://baum-bg.org/?page=main&cat=14

 • Място на събитието

 • Екставагантни и луксозни места– гостоприемство, при което участници в събитието са настанени в екстравагантни и луксозни хотели, се смята за неуместно. Екстравагантни и луксозни хотели, според Етичния кодекс, са всички 5 звездни хотели, намиращи се в курортни дестинации. Член 94 Directive2001/83/CE; Член 9 – ал.9.12. ARPharM Code Избраното място може да навреди на добрата репутация на фармацевтичната индустрия–мястото, където се провежда събитието може да изглежда екстравагантно.

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • http://reg.cic-pco.com/ultrasound2019/ Допустимо гостоприемство – гостоприемството може да включва пътуване, настаняване, храна и напитки; гостоприемството трябва да бъде приемливо – предоставеното гостоприемство не трябва да включва престой в екстравагантно местоположени / място. Разходите са гостоприемство трябва да са обосновани и съобразени с цените и правилата, които са обичайни за мястото, където се провежда събитието; Предвиденото гостоприемство може да навреди на добрата репутация на фармацевтичната индустрия – гостоприемството по никакъв начин не трябва да накърнява репутацията на индустрията. Член 94 и 95 Directive2001/83/CE; Член 9 – ал. 9.1; 9.6 ARPharM Code; Предвидено настаняване извън продължителността на научната програма – гостоприемството (пряко или косвено) на МС не трябва да надхвърля периода от 24 часа преди началото или след приключване на събитието. Компаниите не следва да участват в организация за удължаване на престоя на медицински специалисти по лични причини и да поемат финансовите разходи, направени по този начин. Всеки МС, който желае да удължи своя престой, трябва да организира това лично и да заплати всички разходи за пътуването /настаняването, произтичащи от удължения престой. Член 9 – ал.9.6 ARPharM Code

 • Други активности

 • Все още не е налична информация.

 • Придружаващи лица

 • Все още не е налична информация.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.