Петък, 08 Декември 2023

English

XXIV конференция „Сърце-Бял дроб”


Последна актуализация: 07.05.2019

 • Организирано от:
 • Асоциация „Сърце – Бял дроб”
 • Място на провеждане:
 • МБАЛ „Света Марина”
 • Град:
 • Варна
 • Начална дата:
 • 31.05.2019
 • Крайна дата:
 • 01.06.2019
 • App. Nr. of HCP:
 • 200
 • Специалност(и):
 • пулмология, кардиология, кардиохирургия, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 02.03.2019)

 • Научна програма / структура

 • http://mu-varna.bg/BG/Pages/25-heart-liver.aspx Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец, програмата е непълна - за да се направи адекватна оценка, пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 3 месеца преди събитието. Подробната програма трябва да включва график, теми, по които лекторите ще говорят, както и продължителността на всяка от почивките; трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма. Directive 2001/83/CE/ Член 94; ARPharM Член 9 – ал. 9.1

  Program_2019_Heart-Lungs.doc
 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Други активности

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Придружаващи лица

 • Все още не е налична окончателна информация.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.