Петък, 01 Декември 2023

English

IХ Научно-практическа конференция „ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ"


Последна актуализация: 22.08.2019

 • Организирано от:
 • Фондация „Академия Кардиология”
 • Място на провеждане:
 • Сол Несебър Ризорт
 • Град:
 • Несебър
 • Начална дата:
 • 26.09.2019
 • Крайна дата:
 • 29.09.2019
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • кардиология, ендокринология, съдовите заболявания и др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 26.06.2019)

 • Научна програма / структура

 • https://events.arbilis.com/wp-content/uploads/2019/НАУЧНА-ПРОГРАМА-1.pdf

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

 • https://events.arbilis.com/?p=5832 В регистрационната форма е предвидено участие на придружаващи лица - следва да бъдат предприети необходимите мерки, за да се избегне промоционална дейност, свързана с лекарства, отпускани по лекарско предписание, насочени към широката общественост. Член 88 Directive2001/83/CE;

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.