Четвъртък, 30 Ноември 2023

English

Научно-практическа конференция на СОЛСО


Последна актуализация: 19.09.2019

 • Организирано от:
 • Сдружение на общопрактикуващите лекари в София област (СОЛСО)
 • Място на провеждане:
 • хотел Лион Боровец
 • Град:
 • Самоков
 • Начална дата:
 • 18.10.2019
 • Крайна дата:
 • 20.10.2019
 • App. Nr. of HCP:
 • 100
 • Специалност(и):
 • обща медицина, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 18.07.2019)

 • Научна програма / структура

 • http://solso-bg.com/aktualno/научно-практическа-конференция-на-со/

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • 20.00-24.00 Тържествено честване на Деня на българския лекар – в механата на хотел Лион - Развлечения, спортни или развлекателни дейности, организирани във връзка със събитието – гостоприемството (пряко или косвено) към МС трябва да се ограничава до поемане на разходите за регистрационни такси, пътуване, храна, спане; гостоприемството не трябва да включва спонсориране или организиране на спортни или развлекателни мероприятия или други развлечения. Член 94 и 95 Directive2001/83/CE; Член 9 – ал. 9.7 ARPharM Code

 • Придружаващи лица

 • http://solso-bg.com/aktualno/научно-практическа-конференция-на-со/forma-za-uchastie/?preview=true - в регистрационната форма е предвидено участие на придружаващи лица, присъства и уточнение за безплатно настаняване на деца до 12 г. - Гостоприемството от страна на компаниите не трябва да бъде насочено към немедицински специалисти / придружаващи лица по отношение на участието им в събитие – гостоприемството може да бъде насочено само към лица – медицински специалисти, които участват в събитието на базата на собствената си квалификация/ образование. Член 95 Directive2001/83/CE; Член 9 – ал. 9.5 ARPharM Code.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.