Петък, 08 Декември 2023

English

V НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЛС 2019г.


Последна актуализация: 26.09.2019

 • Организирано от:
 • Български лекарски съюз
 • Място на провеждане:
 • хотел СОЛ НЕСЕБЪР РИЗОРТ
 • Град:
 • Несебър
 • Начална дата:
 • 24.10.2019
 • Крайна дата:
 • 26.10.2019
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • хирургия, неврология, обща медицина, др.,

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 24.07.2019)

 • Научна програма / структура

 • https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcdn.fbsbx.com%2Fv%2Ft59.2708-21%2F69186494_545941319545464_2606859636149583872_n.pdf%2F1569509716703655.pdf%3F_nc_cat%3D111%26_nc_rmd%3D160%26_nc_oc%3DAQmhlYC_7DjNJECGCPIS4yjOrKvDZMTQlO6S1fvEy4VQMkAIWNF0ohqtIztZi2cbTyA%26_nc_ht%3Dcdn.fbsbx.com%26oh%3Dcc8ba4152b65840a30d50e872e98fda3%26oe%3D5D8ED324%26dl%3D1%26fbclid%3DIwAR1zPac5GULiPJcO4QHqp9oACkWvIjkCPaMHH6m2pZkLoJv-sziLngCxtVc&h=AT2pNvvLPec94-WZZZy5h7pY09WeWzoZ6H6x2m9vaJMJAz6csZB6KWvRmgYW4YfRUEpzzHz3Aay2VEUc5SV6l8_Dqqo1XCWStmo1GUeVyxJEStkfqP_Ds9EYg3yHVeE3ZD4

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

 • http://conf.blsbg.com/register/ - В регистрационната форма има предвидено участие на придружаващи лица - Гостоприемството от страна на компаниите не трябва да бъде насочено към немедицински специалисти / придружаващи лица по отношение на участието им в събитие – гостоприемството може да бъде насочено само към лица – медицински специалисти, които участват в събитието на базата на собствената си кавалификация/образованние. Directive 2001/83/CE Член 95/ Етичен кодекс на ARPharM Член 9 – ал. 9.5

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.