Петък, 08 Декември 2023

English

VI Национална конференция на акушер - гинеколозите от ДП


Последна актуализация: 28.09.2014

 • Организирано от:
 • НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА АКУШЕРГИНЕКОЛОЗИТЕ ОТ ДОБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
 • Място на провеждане:
 • Парк-хотел ‘Санкт Петербург’
 • Град:
 • Пловдив
 • Начална дата:
 • 01.03.2013
 • Крайна дата:
 • 03.03.2013
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • Гинеколози, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 01.12.2013)

 • Научна програма / структура

 • Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец – Програмата е непълна – пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 3 месеца преди събитието; подробната програма трябва да включва график, теми, по които лекторите ще говорят, както и продължителността на всяка от почивките; трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма. Член 94 Член 9 – ал.9.1

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

 • В регистрационната форма за настаняване на участниците (формуляр за хотелска резервация) фигурират преференциални цени и за придружаващи участниците на конференцията лица. Присъствието на медицински работни срещи на придружаващи лица е в нарушение на Член 95 от Directive 2001/83/CE и Член 9 – ал. 9.5 Етичен кодекс на ARPharM - Гостоприемството от страна на компаниите не трябва да бъде насочено към немедицински специалисти / придружаващи лица по отношение на участието им в събитие – гостоприемството може да бъде насочено само към лица – медицински специалисти, които участват в събитието на базата на собствената си кавалификация/образованние.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.