Петък, 08 Декември 2023

English

XIII Национален конгрес на Българското дружество по офталмология


Последна актуализация: 24.09.2019

 • Организирано от:
 • Българско дружество по офталмология
 • Място на провеждане:
 • хотел Рила, к.к. Боровец
 • Град:
 • Самоков
 • Начална дата:
 • 24.10.2019
 • Крайна дата:
 • 27.10.2019
 • App. Nr. of HCP:
 • 450-500
 • Специалност(и):
 • офталмология, др.
 • Уеб сайт:

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 24.07.2019)

 • Научна програма / структура

 • https://mareamedical.com/bg/sabitiya/2019-kongres-bdo/pokana-km-sponsori-i-izlozhiteli/

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • В програмата на събитието на 25 и 26.10.2019| петък и събота от 22:00 е предвидена Социална програма – 25.10 В бара на хотела: „Офталмолози свирят за офталмолози”; 26.10. специален гост Васил Найденов - Развлечения, спортни или развлекателни дейности, организирани във връзка със събитието – гостоприемството (пряко или косвено) към МС трябва да се ограничава до поемане на разходите за регистрационни такси, пътуване, храна, спане; гостоприемството не трябва да включва спонсориране или организиране на спортни или развлекателни мероприятия или други развлечения. Член 94 и 95 Directive2001/83/CE; Член 9 – ал. 9.7 ARPharM Code

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.