Четвъртък, 30 Ноември 2023

English

III Международна конференция по зоология и зоонози


Последна актуализация: 24.09.2019

 • Организирано от:
 • Катедра Зоология при Пловдивския Университет "Паисий Хилендарски", НЦЗПБ, МУ Пловдив, БАБХ, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, Югоизточно Европейския Център за контрол на болестите в Тирана (SECID
 • Място на провеждане:
 • Хотел Хисар
 • Град:
 • Хисаря
 • Начална дата:
 • 21.10.2019
 • Крайна дата:
 • 23.10.2019
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • емидемиология, микробиология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 21.07.2019)

 • Научна програма / структура

 • https://blogs.uni-plovdiv.net/zoology2019/programme/ Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец, на разположение е само предварителна научна програма; пълната програма трябва да бъде на разположение най - късно 3 месеца преди събитието; подробната програма трябва да включва график, теми, по които лекторите ще говорят, както и продължителността на всяка от почивките; трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма Член 94 Directive 2001/83/CE/ Член 9 – ал. 9.1 ARPharM Code

  Предварителна програма.pdf
 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Други активности

 • https://blogs.uni-plovdiv.net/zoology2019/programme/ 23 October 2019 Tour to the Old Town in Plovdiv and City center – 14:00 (optional) - В програмата и регистрационната форма на събитието е предвидена туристическа обиколка на стария Пловдив - Развлечения, спортни или развлекателни дейности, организирани във връзка със събитието – гостоприемството (пряко или косвено) към МС трябва да се ограничава до поемане на разходите за регистрационни такси, пътуване, храна, спане; гостоприемството не трябва да включва спонсориране или организиране на спортни или развлекателни мероприятия или други развлечения. Член 94 и 95 Directive2001/83/CE; Член 9 – ал. 9.7 ARPharM Code

 • Придружаващи лица

 • Все още не е налична окончателна информация.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.