Петък, 08 Декември 2023

English

VII ежегодна среща „Виртуално обединение – продукти на фокус“


Последна актуализация: 05.09.2019

 • Организирано от:
 • Стинг Фарма
 • Място на провеждане:
 • Хотел Астор Гардън, к.к. Св. Св. Константин и Елена
 • Град:
 • Варна
 • Начална дата:
 • 04.10.2019
 • Крайна дата:
 • 05.10.2019
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • фармацевти, разни

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 04.07.2019)

 • Научна програма / структура

 • https://www.dropbox.com/s/tei7dndtvywyi2j/%D0%92%D0%98%D0%A0%D0%A2%D0%A3%D0%90%D0%9B%D0%9D%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%9D%D0%B0%20%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%202019%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc?dl=0

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.