Понеделник, 27 Януари 2020

English

XXIII Национална гинекологична конференция


Последна актуализация: 13.01.2020

 • Организирано от:
 • Българско научно дружество по акушерство и гинекология
 • Място на провеждане:
 • х-л Рила, к.к. Боровец
 • Град:
 • Самоков
 • Начална дата:
 • 26.03.2020
 • Крайна дата:
 • 29.03.2020
 • App. Nr. of HCP:
 • 500
 • Специалност(и):
 • гинекология, хирургия, онкология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 26.12.2019)

 • Научна програма / структура

 • https://www.wasteels.bg/sites/default/files/preliminary_program_1.pdf Програмата на уебсайта на събитието е предварителна. Пълната програма трябва да бъде налична най-късно 3 месеца преди събитието. Програмата, публикувана на уебсайта на събитието по време на оценката, не предоставя достатъчно подробности, за да позволи извършване на предварителна оценка. Directive2001/83/CE; Член 94/ ARPharM Code Член 9 – ал. 9.1

 • Място на събитието

 • Избраното място може да доведе до дискредитация или да намали доверието във фармацевтичната индустрия. - Мястото, където се провежда събитието, трябва да бъде подходящо и благоприятно за основната цел на събитието. Компаниите трябва да избягват използването на места, които са известни със своите развлекателни съоръжения или са екстравагантни. Directive 2001/83/CE Article 94 § 95; ARPharM HCP Code Article 9 – Section 9.1 9.1.1Екстравагантни и луксозни хотели за целите на този кодекс са всички хотели от клас 5 звезди, разположени в целогодишни курортни дестинации, както и всички хотели, независимо от класа, разположени в сезонни курортни дестинации по време съответно на летния или зимния туристически сезон; комплекси за винен туризъм, независимо от класа и разположението им; За сезонни курортни дестинации на територията на Р България с оглед прилагането на чл.9 от Кодекса се приемат: (обн. и изм. на 16.04.2019г.;в сила от 01.01.2020г.) - за зимния ски сезон (от 15 декември до 30 март) - Банско, Боровец и Пампорово (обн. и изм. на 16.04.2019г.; в сила от 01.01.2020г.);

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Организацията във връзка с гостоприемство, която включва настаняване, трябва да е в подходящо място, което може да не изглежда екстравагантно. Directive 2001/83/CE Articles 94 & 95 ARPharM HCP Code Article 9 – Section 9.1 & 9.6

 • Други активности

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Придружаващи лица

 • Все още не е налична окончателна информация.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.