Вторник, 28 Ноември 2023

English

XXIV Национална гинекологична конференция и XXXVIII Национална акушерска конференция


Последна актуализация: 19.05.2021

 • Организирано от:
 • Българско дружество по акушерство и гинекология
 • Място на провеждане:
 • RIU Palace
 • Град:
 • Свети Влас
 • Начална дата:
 • 17.06.2021
 • Крайна дата:
 • 20.06.2021
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • гинекология, хирургия, онкология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 17.03.2021)

 • Научна програма / структура

 • https://www.wasteels.bg/sites/default/files/ag_conference2021_program.pdf Има дисбаланс между времето, посветено на научната програма, и общата продължителност на събитието. Научните дейности трябва да заемат по-голямата част от времето, отделено за всеки ден (т.е. минимум 6 часа за целодневно събитие; 3 часа за полудневно събитие, когато остатъка от деня обслужва пристигането и заминаването на участниците). Консолидиран код на ARPharM Directive 2001/83/CE

 • Място на събитието

 • Член 10.01. Всички Събития трябва да се провеждат на „подходящи“ местоположения и места, които са благоприятни за основната цел на Събитието, като се избягват тези, които се асоциират предимно с активности с цел забавление или са „екстравагантни“. Фактът на спонсорство от страна на Компанията трябва да бъде ясно съобщен предварително, на срещата и при всички дейности. Гостоприемство, при което участниците в Събитието се настаняват в екстравагантни и луксозни хотели, които се асоциират предимно с активности с цел забавление, се счита за неподходящо. a. Екстравагантни и луксозни хотели за целите на този Кодекс са всички хотели от клас 5 звезди, разположени в целогодишни курортни дестинации7, както и всички хотели, независимо от класа, разположени в сезонни курортни дестинации* по време съответно на летния или зимния туристически сезон; комплекси за винен туризъм, независимо от класа и разположението им. *За сезонни курортни дестинации на територията на РБългария с оглед прилагането на чл.10 от Кодекса се приемат (а) за летния сезон (15юни до 15 септември) – разположените по черноморското крайбрежие с изключение на Варна и Бургас; Консолидиран код на ARPharM

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Предоставеното гостоприемство може да доведе до дискредитация или загуба на доверие във фармацевтичната индустрия. – Гостоприемството не трябва по никакъв начин да накърнява репутацията на индустрията.

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.