Петък, 08 Декември 2023

English

Национална конференция по нефрология, с участие на медицински сестри.


Последна актуализация: 26.10.2020

 • Организирано от:
 • Българско дружество по нефрология
 • Място на провеждане:
 • Хотелски комплекс Старосел
 • Град:
 • с. Старосел
 • Начална дата:
 • 19.11.2020
 • Крайна дата:
 • 22.11.2020
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • нефрология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 19.08.2020)

 • Научна програма / структура

 • http://www.bgnephrology.com/news/i95/

 • Място на събитието

 • Избраното място може да доведе до дискредитация или да намали доверието във фармацевтичната индустрия. - Мястото, където се провежда събитието, трябва да бъде подходящо и благоприятно за основната цел на събитието. Компаниите трябва да избягват използването на места, които са известни със своите развлекателни съоръжения или са екстравагантни. Directive 2001/83/CE Article 94 § 95; ARPharM HCP Code Article 9 – Section 9.1 9.1.1 Екстравагантни и луксозни хотели за целите на този кодекс са всички хотели от клас 5 звезди, разположени в целогодишни курортни дестинации, както и всички хотели, независимо от класа, разположени в сезонни курортни дестинации по време съответно на летния или зимния туристически сезон; комплекси за винен туризъм, независимо от класа и разположението им;

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Организацията във връзка с гостоприемство, която включва настаняване, трябва да е в подходящо място, което може да не изглежда екстравагантно. Directive 2001/83/CE Articles 94 & 95 ARPharM HCP Code Article 9 – Section 9.1 & 9.6

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.