Понеделник, 30 Ноември 2020

English

Научна конференция "Частична артропластика на колянна става: Къде сме сега?"


Последна актуализация: 22.05.2020

 • Организирано от:
 • Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА)
 • Място на провеждане:
 • хотел "Новотел София"
 • Град:
 • София
 • Начална дата:
 • 20.02.2021
 • Крайна дата:
 • 20.02.2021
 • App. Nr. of HCP:
 • 100
 • Специалност(и):
 • артроскопия, спортна травматология, колянна хирургия, други

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 09.02.2020)

 • Научна програма / структура

 • https://www.wasteels.bg/sites/default/files/program_proposal_2_0.pdf Организаторите на събитието са съобщили за промени в програмата и/ или условията и реда на провеждане на събитието. – Провежда се повторна оценка по искане на организаторите на събитието.

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Организаторите на събитието са съобщили за промени в програмата и/ или условията и реда на провеждане на събитието. – Провежда се повторна оценка по искане на организаторите на събитието.

 • Други активности

 • Организаторите на събитието са съобщили за промени в програмата и/ или условията и реда на провеждане на събитието. – Провежда се повторна оценка по искане на организаторите на събитието.

 • Придружаващи лица

 • Организаторите на събитието са съобщили за промени в програмата и/ или условията и реда на провеждане на събитието. – Провежда се повторна оценка по искане на организаторите на събитието.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.