Вторник, 28 Ноември 2023

English

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "20 ГОДИНИ СДРУЖЕНИЕ „КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“. БОЛКАТА."


Последна актуализация: 17.02.2020

 • Организирано от:
 • СДРУЖЕНИЕ "КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ"
 • Място на провеждане:
 • НДК
 • Град:
 • София
 • Начална дата:
 • 10.04.2020
 • Крайна дата:
 • 11.04.2020
 • App. Nr. of HCP:
 • 100
 • Специалност(и):
 • психиатрия, неврология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 10.01.2020)

 • Научна програма / структура

 • http://conference.privatepsychiatry.org/#accomodation Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 3 месеца, програмата на уебсайта на събитието е непълна. Пълната програма трябва да бъде налична най-късно 3 месеца преди събитието. Подробната програма трябва да включва график, темите и лекторите, както и продължителността на всяка от почивките. Directive 2001/83/CE Article 94; ARPharM HCP Code Article 9 – Section 9.1

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, не е налична.

 • Други активности

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, не е налична.

 • Придружаващи лица

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, не е налична.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.