Сряда, 08 Февруари 2023

English

VI Великотърновсканационална научно-педиатрична конференция “От симптома към диагнозата - клинични случаи”


Последна актуализация: 17.02.2020

 • Организирано от:
 • Катедра по педиатрия при МУ – гр. Плевен, Отделение по педиатрия при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов” гр. Велико Търново
 • Място на провеждане:
 • Парк-хотел Севастократор, Арбанаси
 • Град:
 • Велико Търново
 • Начална дата:
 • 13.03.2020
 • Крайна дата:
 • 15.03.2020
 • App. Nr. of HCP:
 • 300
 • Специалност(и):
 • педиатрия, обща медицина, др.
 • Уеб сайт:

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 13.12.2019)

 • Научна програма / структура

 • Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец, налична е само предварителна програма. – Научната програма е непълна и не предоставя достатъчно подробности, за да позволи извършване на предварителна оценка; подробната научна програма трябва да е на разположение най-късно 3 месеца преди събитието; Член 94 Directive2001/83/CE; Член 9 – ал.9.1 ARPharM Code

  Prelimanary programme.docx
 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Информация, която би позволила окончателна оценка, не е налична.

 • Други активности

 • Информация, която би позволила окончателна оценка, не е налична.

 • Придружаващи лица

 • Информация, която би позволила окончателна оценка, не е налична.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.