Неделя, 12 Юли 2020

English

Национален симпозиум по ендокринология „Ендокринни проблеми на бременността"


Последна актуализация: 03.02.2020

 • Организирано от:
 • Българско дружество по еднокринология (БДЕ)
 • Място на провеждане:
 • РИУ Хелиус Парадайз, к.к. Слънчев бряг
 • Град:
 • Бургас
 • Начална дата:
 • 08.10.2020
 • Крайна дата:
 • 10.10.2020
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • ендокринология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 08.07.2020)

 • Научна програма / структура

 • http://endo-bg.com/08-10-october-2020-national-symposium-of-endocrinology-endocrine-problems-in-pregnancy-bulgarian-society-of-endocrinology-hotel-rila-borovets/ На уебсайта на събитието не може да се намери научна програма. Пълната програма трябва да бъде налична най-късно 3 месеца преди събитието. Directive 2001/83/CE Article 94 ARPharM HCP Code Article 9 – Section 9.1

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична на уебсайта на събитието. - Информацията, налична на уебсайта на събитието към момента на предварителната оценка, не предоставя достатъчно подробности, за да позволи предварителна оценка.

 • Други активности

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична на уебсайта на събитието. - Информацията, налична на уебсайта на събитието към момента на предварителната оценка, не предоставя достатъчно подробности, за да позволи предварителна оценка.

 • Придружаващи лица

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична на уебсайта на събитието. - Информацията, налична на уебсайта на събитието към момента на предварителната оценка, не предоставя достатъчно подробности, за да позволи предварителна оценка.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.