Четвъртък, 21 Септември 2023

English

XXIV Конференция Дни на Българската ортопедия и травматология


Последна актуализация: 09.09.2020

 • Организирано от:
 • Българската ортопедична и травматологична асоциация (БОТА)
 • Място на провеждане:
 • Гранд хотел Пловдив
 • Град:
 • Пловдив
 • Начална дата:
 • 02.10.2020
 • Крайна дата:
 • 04.10.2020
 • App. Nr. of HCP:
 • 400
 • Специалност(и):
 • ортопедия, травматология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 02.07.2020)

 • Научна програма / структура

 • https://www.wasteels.bg/sites/default/files/predvaritelna_programa_konferenciya_bota_1.pdf Събитие, коеТО се провежда в рамките на по-малко от 1 месец, налична е само предварителна програма. Пълната програма трябва да бъде налична най-късно 3 месеца преди събитието. Програмата, публикувана на уебсайта на събитието по време на оценката, не предоставя достатъчно подробности, за да позволи извършване на предварителна оценка. Член 94 Directive2001/83/CE; Член 9 – ал.9.1 ARPharM Code

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична на уебсайта на събитието. - Информацията, налична на уебсайта на събитието към момента на окончателната оценка, не предоставя достатъчно подробности, за да позволи предварителна оценка. ARPharM Code Член 9 – Раздел 9.1

 • Други активности

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична на уебсайта на събитието. - Информацията, налична на уебсайта на събитието към момента на окончателната оценка, не предоставя достатъчно подробности, за да позволи предварителна оценка. ARPharM Code Член 9 – Раздел 9.1

 • Придружаващи лица

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична на уебсайта на събитието. - Информацията, налична на уебсайта на събитието към момента на окончателната оценка, не предоставя достатъчно подробности, за да позволи предварителна оценка. ARPharM Code Член 9 – Раздел 9.1

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.