Вторник, 28 Ноември 2023

English

VI Национален конгрес за млади гастроентеролози


Последна актуализация: 28.02.2020

 • Организирано от:
 • Асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България; Българското дружество по гастроентерология и МУ-Пловдив
 • Място на провеждане:
 • Аудиторния комплекс на Медицински университет – Пловдив
 • Град:
 • Пловдив
 • Начална дата:
 • 27.03.2020
 • Крайна дата:
 • 29.03.2020
 • App. Nr. of HCP:
 • 200
 • Специалност(и):
 • гастроентерология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 27.12.2019)

 • Научна програма / структура

 • Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец, налична е само предварителна научна програма; пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 3 месеца преди събитието. Подробната програма трябва да включва график, теми, по които лекторите ще говорят, както и продължителността на всяка от почивките; трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма. Член 94 Directive2001/83/CE; Член 9 – ал.9.1 ARPharM Code

  (003).docx
 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Информация, която би позволила окончателна оценка, все още не е налична. - Информацията, налична към момента на окончателната оценка, не предоставя достатъчно подробности, за да позволи предварителна оценка. Член 9 – Раздел 9.1

 • Други активности

 • Информация, която би позволила окончателна оценка, все още не е налична. - Информацията, налична към момента на окончателната оценка, не предоставя достатъчно подробности, за да позволи предварителна оценка. Член 9 – Раздел 9.1

 • Придружаващи лица

 • Информация, която би позволила окончателна оценка, все още не е налична. - Информацията, налична към момента на окончателната оценка, не предоставя достатъчно подробности, за да позволи предварителна оценка. Член 9 – Раздел 9.1

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.