Събота, 25 Септември 2021

English

XXVI Научна конференция „Сърце-Бял дроб”


Последна актуализация: 19.02.2020

 • Организирано от:
 • Асоциация „Сърце – Бял дроб”
 • Място на провеждане:
 • х-л Фламинго, к.к. Албена
 • Град:
 • Варна
 • Начална дата:
 • 29.05.2020
 • Крайна дата:
 • 31.05.2020
 • App. Nr. of HCP:
 • 150
 • Специалност(и):
 • пулмология, кардиология, кардиохирургия, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 29.02.2020)

 • Научна програма / структура

 • Програмата е непълна - за да се направи адекватна оценка, пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 3 месеца преди събитието. Подробната програма трябва да включва график, теми, по които лекторите ще говорят, както и продължителността на всяка от почивките; трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма. Directive 2001/83/CE/ Член 94; ARPharM Член 9 – ал. 9.1

  Heart@Lungs.pdf
 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, не е налична.

 • Други активности

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, не е налична.

 • Придружаващи лица

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, не е налична.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.