Четвъртък, 23 Септември 2021

English

Клинична конференция „Актуални клинични проблеми на най-честите тиреоидни заболявания и захарния диабет”


Последна актуализация: 28.09.2014

 • Организирано от:
 • Токуда болница София - Клиника по ендокринология и нефрология, Национален Академичен Учебен Център към БАНИ, Българска Диабетна Асоциация
 • Място на провеждане:
 • Токуда болница София
 • Град:
 • София
 • Начална дата:
 • 10.05.2013
 • Крайна дата:
 • 11.05.2013
 • App. Nr. of HCP:
 • 150
 • Специалност(и):
 • Ендокринология, вътрешни болести, гастроентерология, нефрология,педиатрия и други

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 10.02.2013)

 • Научна програма / структура

 • http://www.tokudabolnica.bg/bg/endocrinology-and-nephrology-clinic/training-endocrinology

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.