Неделя, 12 Юли 2020

English

XIV Национален конгрес по урология


Последна актуализация: 28.02.2020

 • Организирано от:
 • Българско урологично дружество
 • Място на провеждане:
 • РИУ Правец
 • Град:
 • Правец
 • Начална дата:
 • 28.05.2020
 • Крайна дата:
 • 30.05.2020
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • урология, образна диагностика, хирургия, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 28.02.2020)

 • Научна програма / структура

 • https://www.cic.bg/uploads/1bfac7dad35492ef2d49b261192f00e380bff88e.pdf Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 3 месеца, не е налична научна програма. Пълната програма трябва да бъде налична най-късно 3 месеца преди събитието. Програмата, публикувана на уебсайта на събитието по време на оценката, не предоставя достатъчно подробности, за да позволи извършване на предварителна оценка. Член 94 Directive2001/83/CE; Член 9 – ал.9.1 ARPharM Code

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, не е налична.

 • Други активности

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, не е налична.

 • Придружаващи лица

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, не е налична.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.