Вторник, 28 Ноември 2023

English

XXIX Софийски дерматологични дни “Проф. Асен Дурмишев“


Последна актуализация: 14.10.2020

 • Организирано от:
 • Българското дерматологично дружество
 • Място на провеждане:
 • хотел Маринела
 • Град:
 • София
 • Начална дата:
 • 12.11.2020
 • Крайна дата:
 • 15.11.2020
 • App. Nr. of HCP:
 • 400
 • Специалност(и):
 • дерматология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 12.08.2020)

 • Научна програма / структура

 • http://www.bg-derm.org/?page_id=2033 Има дисбаланс между времето, посветено на научната програма, и общата продължителност на събитието. Научните дейности трябва да заемат по-голямата част от времето, отделено за всеки ден (т.е. минимум 6 часа за целодневно събитие; 3 часа за полудневно събитие, когато остатъка от деня обслужва пристигането и заминаването на участниците).Член94 Directive2001/83/CE; Член9–Раздел9.1; 9.6; 9.8.2; 9.8.3 ARPharM HCP Code

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • http://www.bg-derm.org/?page_id=1693 Предоставеното гостоприемство може да доведе до дискредитация или загуба на доверие във фармацевтичната индустрия.– Гостоприемството не трябва по никакъв начин да накърнява репутацията на индустрията.Член 94 & 95 Directive 2001/83/CE; Член 9–Раздел 9.6 ARPharM HCP Code

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.