Неделя, 03 Декември 2023

English

X СИМПОЗИУМ НА СЕКЦИЯТА ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ КЪМ БДД „Традициите (не)са това което бяха“


Последна актуализация: 04.06.2020

 • Организирано от:
 • Българското дерматологично дружество
 • Място на провеждане:
 • Хотел Катарино
 • Град:
 • Разлог
 • Начална дата:
 • 03.07.2020
 • Крайна дата:
 • 05.07.2021
 • App. Nr. of HCP:
 • 30
 • Специалност(и):
 • дерматология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 03.04.2020)

 • Научна програма / структура

 • http://www.bg-derm.org/?page_id=2419

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Организаторите декларират, че събитието ще се проведе, спазвайки всички противоепидемиологични препоръки свързани с COVID-19 по отношение на конферентна зала и хранене. Няма да има изложбени щандове. Спа центърът, както и всички развлекателни центрове на територията на хотела няма да функционират.

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.