Четвъртък, 21 Септември 2023

English

V Международен конгрес по Майчино-фетална медицина


Последна актуализация: 06.05.2021

 • Организирано от:
 • Асоциация по Майчино-фетална медицина
 • Място на провеждане:
 • Катарино Спа хотел, кк. Катарино
 • Град:
 • Разлог
 • Начална дата:
 • 21.05.2021
 • Крайна дата:
 • 23.05.2021
 • App. Nr. of HCP:
 • 200
 • Специалност(и):
 • акушерство и гинекология, майчино-фетална медицина, неонатология, хирургия, генетика, кардиология, ендокринология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 21.02.2021)

 • Научна програма / структура

 • http://mfmbg.org/научна-програма/ "За дългоочаквната ни среща сме избрали прекрасния Катарино СПА хотел от 20 до 23 май 2021 година." Има дисбаланс между времето, посветено на научната програма, и общата продължителност на събитието; научните дейности трябва да заемат по-голямата част от времето, отделено за всеки ден (т.е. минимум 6 часа за събитие за цял ден; 3 часа за събитие за половин ден, когато остатъка от деня обслужва пристигането или заминаването на участниците). Член 10 ARPharM Consolidated Code

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • http://mfmbg.org/регистрационен-формуляр/ Предоставеното пряко или косвено гостоприемството е извън продължителността на научната програма - Гостоприемството, предоставяно (пряко или косвено) на медицински специалист, не трябва да покрива период на престой повече от 24 часа след официалната продължителност на събитието; не може да бъде покрита допълнителна нощувка. Компаниите не участват в удължаването по лични причини на престоя на участниците и не допринасят за направените по този начин финансови разходи. Всеки медицински специалист, който желае да удължи престоя си, трябва да го организира лично и да заплати всички свързани с него разходи за пътуване и настаняване. Член 10 ARPharM Consolidated Code

 • Други активности

 • Придружаващи лица

 • http://mfmbg.org/регистрационен-формуляр/ Регистрационната форма на събитието предвижда присъствието на придружители, като регистрационнатa таксa включвa пълен достъп до научни сесии, научни прояви, изложение фирми – спонсори и др. Придружаващи лица не може да бъдат канени на събитието или дейностите, организирани във връзка с него. - Гостоприемството може да бъде насочено само към лица – медицински специалисти, които участват в събитието на базата на собствената си квалификация/ образование. Член 95 Directive2001/83/CE; Член 10 ARPharM Consolidated Code

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.