Сряда, 24 Февруари 2021

English

V Международен конгрес по Майчино-фетална медицина


Последна актуализация: 05.03.2020

 • Организирано от:
 • Асоциация по Майчино-фетална медицина
 • Място на провеждане:
 • Катарино Спа хотел, кк. Катарино
 • Град:
 • Разлог
 • Начална дата:
 • 07.05.2020
 • Крайна дата:
 • 10.05.2020
 • App. Nr. of HCP:
 • 250
 • Специалност(и):
 • акушерство и гинекология, майчино-фетална медицина, неонатология, хирургия, генетика, кардиология, ендокринология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 07.02.2020)

 • Научна програма / структура

 • http://mfmbg.org/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0/ Има дисбаланс между времето, посветено на научната програма, и общата продължителност на събитието. Научните дейности трябва да заемат по-голямата част от времето, отделено за всеки ден (т.е. минимум 6 часа за целодневно събитие; 3 часа за полудневно събитие, когато остатъка от деня обслужва пристигането и заминаването на участниците); Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 3 месеца, програмата, налична по време на предварителната оценка, не дава достатъчно подробности, за да се направи адекватна оценка; пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 3 месеца преди събитието. Подробната програма трябва да включва график, теми, по които лекторите ще говорят, както и продължителността на всяка от почивките; трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма. Член 94 Directive2001/83/CE; Член 9 – ал.9.1 ARPharM Code

  PRELIMINARY PROGRAM MFM 2020.docx
 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Все още не е налична окончателна информация.

 • Други активности

 • Във връзка със събитието се организират развлекателните дейности – Гостоприемството не бива да включва спонсориране или организиране на забавни (например концерти, театър или други подобни) събития. Член 94 & 95 Directive2001/83/CE; Член 9 – Раздел 9.7 ARPharM HCP Code

 • Придружаващи лица

 • http://travel-advisor.bg/wp-content/uploads/2020/01/MFM-BG-2020.pdf Регистрационната форма на събитието предвижда присъствието на придружители, като регистрационнатa таксa включвa пълен достъп до научни сесии, научни прояви, изложение фирми – спонсори и др. Придружаващи лица не може да бъдат канени на събитието или дейностите, организирани във връзка с него. - Гостоприемството може да бъде насочено само към лица – медицински специалисти, които участват в събитието на базата на собствената си квалификация/ образование. Член 95 Directive2001/83/CE; Член 9 – Раздел 9.5 ARPharM HCP Code

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.