Четвъртък, 30 Ноември 2023

English

Летен пътуващ семинар


Последна актуализация: 28.09.2014

 • Организирано от:
 • Клиника по неврология към ВМА
 • Място на провеждане:
 • София-Барселона-София
 • Град:
 • София-Барселона-София
 • Начална дата:
 • 05.06.2013
 • Крайна дата:
 • 09.06.2013
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • Невролози и др.
 • Уеб сайт:

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 09.03.2013)

 • Научна програма / структура

 • Събитие, което се провежда в рамките на 1 месец, не е налична научна програма – пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 3 месеца преди събитието; подробната програма трябва да включва график, теми, по които лекторите ще говорят, както и продължителността на всяка от почивките; трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма. Член 94 Член 9 – ал. 9.1

 • Място на събитието

 • Член 9.3 Нито една компания не може да организира или спонсорира събитие, което се провежда извън България, ("международно събитие") освен ако: 9.3.1 Повечето от поканените произхождат от други държави и от логистични съображения е по-добре да се проведе събитието в друга държава; или 9.3.2 Предвид разположението на съответния източник или познание/опит, който е предмет на събитието, от логистични съображения е по-добре да се проведе събитието в друга държава.

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Няма достатъчно информация.

 • Други активности

 • Няма достатъчно информация.

 • Придружаващи лица

 • Няма достатъчно информация.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.