Четвъртък, 21 Септември 2023

English

VI Национален конгрес по интервенционална кардиология


Последна актуализация: 28.09.2014

 • Организирано от:
 • Българско дружество по интервенционална кардиология
 • Място на провеждане:
 • Кемпински Хотел Зографски
 • Град:
 • София
 • Начална дата:
 • 15.11.2013
 • Крайна дата:
 • 17.11.2013
 • App. Nr. of HCP:
 • 500
 • Специалност(и):
 • Кардиолози, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 15.08.2013)

 • Научна програма / структура

 • http://bulsic.org/wp-content/uploads/2013/06/Predvaritelna-programa1.pdf - Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец, на разположение е само предварителна програма – програмата, налична по време на предварителната оценка, не дава достатъчно подробности, за да се направи адекватна оценка; пълната програма трябва да бъде на разположение на-късно 3 месеца преди събитието. Член 94 EFPIA Член 9 – ал.9.1 ARPharM

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Няма достатъчно информация.

 • Други активности

 • Няма достатъчно информация.

 • Придружаващи лица

 • Няма достатъчно информация.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.