Вторник, 28 Ноември 2023

English

Националната конференция за педиатри и ОПЛ с международно участие: "Децата на България"


Последна актуализация: 26.04.2021

 • Организирано от:
 • Детска клиника към УМБАЛ "Александровска"
 • Място на провеждане:
 • хибриден формат/ RIU Palace и RIU Helios Paradise (в случай че епидемичната обстановка налага промяна във формата на Конференцията, тя ще бъде трансформирана от хибриден в онлайн формат)
 • Град:
 • Свети Влас
 • Начална дата:
 • 22.05.2021
 • Крайна дата:
 • 25.05.2021
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • обща медицина, др.
 • Уеб сайт:

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 22.02.2021)

 • Научна програма / структура

 • https://www.wasteels.bg/bg/congresno-subitie/nacionalna-konferenciya-za-pediatri-i-opl-s-mezhdunarodno-uchastie-decata-na Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец. Програмата на уебсайта на събитието е предварителна. Пълната програма трябва да бъде налична най-късно 3 месеца преди събитието. Програмата, публикувана на уебсайта на събитието по време на оценката, не предоставя достатъчно подробности, за да позволи извършване на предварителна оценка. Консолидиран код на ARPharM Член 94 Directive 2001/83/CE Член 9 – Раздел 9.1

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична на уебсайта на събитието. - Информацията, налична на уебсайта на събитието към момента на предварителната оценка, не предоставя достатъчно подробности, за да позволи предварителна оценка.

 • Други активности

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична на уебсайта на събитието. - Информацията, налична на уебсайта на събитието към момента на предварителната оценка, не предоставя достатъчно подробности, за да позволи предварителна оценка.

 • Придружаващи лица

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична на уебсайта на събитието. - Информацията, налична на уебсайта на събитието към момента на предварителната оценка, не предоставя достатъчно подробности, за да позволи предварителна оценка.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.