Петък, 08 Декември 2023

English

ХХIV Национална годишна национална конференция на БНДСЕХА


Последна актуализация: 10.09.2020

 • Организирано от:
 • Българско национално дружество по съдова и ендуваскуларна хирургия и ангиология
 • Място на провеждане:
 • онлайн формат
 • Град:
 • онлайн формат
 • Начална дата:
 • 09.10.2020
 • Крайна дата:
 • 10.10.2020
 • App. Nr. of HCP:
 • 200
 • Специалност(и):
 • съдова хирургия, ендоваскуларна хирургия, флебология, ангиология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 09.07.2020)

 • Научна програма / структура

 • https://bnsavs.org/lp/wp-content/uploads/2020/08/Programa_BNDSEHA_2020_Draft_0.3.pdf

 • Място на събитието

 • Онлайн формат

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.