Петък, 08 Декември 2023

English

Национална Студентска сесия "Съвременни аспекти в развитието на здравните грижи"


Последна актуализация: 28.09.2014

 • Организирано от:
 • Факултет по Здравни грижи към МУ–Плевен
 • Място на провеждане:
 • Медицински университет – Плевен, Ректорат 1 и 2.
 • Град:
 • Плевен
 • Начална дата:
 • 29.03.2013
 • Крайна дата:
 • 31.03.2013
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • Различни

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 29.12.2012)

 • Научна програма / структура

 • Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец - налична е само Предварителна програма – пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 3 месеца преди събитието; подробната програма трябва да включва график, теми, по които лекторите ще говорят, както и продължителността на всяка от почивките; трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма. Член 94 Член 9 – ал. 9.1

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Няма достатъчно информация.

 • Други активности

 • В поканата на събитието фигурира социална програма: 29.03.2013 г./20:00 часа – студентско парти; - 31.03.2013 г./10:00 часа – посещение на исторически забележителности на гр. Плевен, както и покана за регистрация за студентско парти.(Развлечения, спортни или развлекателни дейности, организирани във връзка със събитието – гостоприемството (пряко или косвено) към МС трябва да се ограничава до поемане на разходите за регистрационни такси, пътуване, храна, спане; гостоприемството не трябва да включва спонсориране или организиране на спортни или развлекателни мероприятия или други развлечения. Член 94 и 95 Член 9 – ал. 9.7)

 • Придружаващи лица

 • Няма достатъчно информация.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.