Вторник, 28 Ноември 2023

English

XV Обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията


Последна актуализация: 13.10.2021

 • Организирано от:
 • Българска асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (БАУАГ)
 • Място на провеждане:
 • хотел РИУ Правец Резорт
 • Град:
 • Правец
 • Начална дата:
 • 12.11.2021
 • Крайна дата:
 • 14.11.2021
 • App. Nr. of HCP:
 • 200
 • Специалност(и):
 • акушерство и гинекология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 12.08.2021)

 • Научна програма / структура

 • https://wasteels.bg/sites/default/files/program-xvbauag2021.pdf Има дисбаланс между времето, посветено на научната програма, и общата продължителност на събитието. Научните дейности трябва да заемат по-голямата част от времето, отделено за всеки ден (т.е. минимум 6 часа за целодневно събитие; 3 часа за полудневно събитие, когато остатъка от деня обслужва пристигането и заминаването на участниците). Directive 2001/83/CE Член 94; Консолидиран код на ARPharM Член 10

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Предоставеното гостоприемство може да доведе до дискредитация или загуба на доверие във фармацевтичната индустрия. – Гостоприемството не трябва по никакъв начин да накърнява репутацията на индустрията.

 • Други активности

 • Гостоприемството, предоставяно (пряко или косвено) на медицински специалисти, трябва да бъде ограничено до такси за регистрация, пътни разходи, храна, нощувка. Гостоприемството не включва спонсориране или организиране на спортни или други развлекателни събития.

 • Придружаващи лица

 • Придружаващи лица не може да бъдат канени на събитието или дейностите, организирани във връзка с него. - Гостоприемството може да бъде насочено само към лица – медицински специалисти, които участват в събитието на базата на собствената си квалификация/ образование.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.