Петък, 08 Декември 2023

English

ПЪРВА ПЕДИАТРИЧНА СРЕЩА С ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА


Последна актуализация: 13.07.2021

 • Организирано от:
 • Фондация Знанието дарява живот, Катедра Педиатрия на МУ - София
 • Място на провеждане:
 • х-л Аква Парадайз Ризорт
 • Град:
 • Несебър
 • Начална дата:
 • 13.05.2021
 • Крайна дата:
 • 16.05.2021
 • App. Nr. of HCP:
 • 200-300
 • Специалност(и):
 • педиатрия, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 13.02.2021)

 • Научна програма / структура

 • https://drive.google.com/file/d/18cY3mkgQY0_u1N6-GTOJowxinpAFxRo4/view?fbclid=IwAR2eGol29otjp2y4K2_r_PCNuUcuJHb7kQyKV2nwWtqtayb74SYqXG3SNY4

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.