Четвъртък, 23 Септември 2021

English

IX Национална конференция по онкологична фармация


Последна актуализация: 03.08.2021

 • Организирано от:
 • БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ОНКОЛОГИЧНА ФАРМАЦИЯ
 • Място на провеждане:
 • хибриден формат/ Конферентен център, хотел "Грами"
 • Град:
 • София
 • Начална дата:
 • 29.10.2021
 • Крайна дата:
 • 31.10.2021
 • App. Nr. of HCP:
 • 120
 • Специалност(и):
 • фармация, онкология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 29.07.2021)

 • Научна програма / структура

 • https://oncology-pharmacy-2021.com/sites/all/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Foncology-pharmacy-2021.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpredvaritelna_programa_konferenciya_hybrid_29-31.10.2021_site_2.pdf#page=1&zoom=auto,-35,509 Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 3 месеца. Програмата на уебсайта на събитието е предварителна. Пълната програма трябва да бъде налична най-късно 3 месеца преди събитието. Подробната програма трябва да включва график, темите и лекторите, както и продължителността на всяка от почивките.Член 94 Directive 2001/83/CE Консолидиран код на ARPharM Член 10

 • Място на събитието

 • хибридно провеждане

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична на уебсайта на събитието. - Информацията, налична на уебсайта на събитието към момента на предварителната оценка, не предоставя достатъчно подробности, за да позволи предварителна оценка.

 • Други активности

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична на уебсайта на събитието. - Информацията, налична на уебсайта на събитието към момента на предварителната оценка, не предоставя достатъчно подробности, за да позволи предварителна оценка.

 • Придружаващи лица

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична на уебсайта на събитието. - Информацията, налична на уебсайта на събитието към момента на предварителната оценка, не предоставя достатъчно подробности, за да позволи предварителна оценка.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.