Петък, 08 Декември 2023

English

I Научна конференция "ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. Патогенеза, диагностика, клиника и превенция."


Последна актуализация: 26.04.2021

 • Организирано от:
 • Лаборатория по Клинична Имунология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” и Фондация „Знанието дарява живот“,
 • Място на провеждане:
 • кк Дюни
 • Град:
 • Бургас
 • Начална дата:
 • 27.05.2021
 • Крайна дата:
 • 30.05.2021
 • App. Nr. of HCP:
 • 250
 • Специалност(и):
 • окардиолози, ревматолози, онколози, акушер-гинеколози, гастроентеролози, имунлози, ендокринолози, ортопеди, общопрактикуващи лекари и специализанти.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 27.02.2021)

 • Научна програма / структура

 • https://drive.google.com/file/d/1Z071kI3NB1bS8eKH3nSIc1BJjL2c1_Px/view

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.