Петък, 08 Декември 2023

English

VI Великотърновска национална конференция за педиатри, неонатолози и общопрактикуващи лекари


Последна актуализация: 17.05.2021

 • Организирано от:
 • Клиника по детски болести към УМБАЛ" Георги Странски " гр. Плевен и Детско отделение към МОБАЛ"Стефан Черкезов" гр. Велико Търново
 • Място на провеждане:
 • хотел Севастократор с. Арбанаси
 • Град:
 • Велико Търново
 • Начална дата:
 • 11.06.2021
 • Крайна дата:
 • 13.06.2021
 • App. Nr. of HCP:
 • 200
 • Специалност(и):
 • педиатрия, неонатология, обща медицина, др.
 • Уеб сайт:

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 11.03.2021)

 • Научна програма / структура

 • Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец - не е налична работна програма. Пълната програма трябва да бъде налична най-късно 3 месеца преди събитието. Подробната програма трябва да включва график, темите и лекторите, както и продължителността на всяка от почивките.Член 94 Directive 2001/83/CE Консолидиран код на ARPharM Член 10

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична. - Информацията, налична към момента на предварителната оценка, не предоставя достатъчно подробности, за да позволи оценка.

 • Други активности

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична. - Информацията, налична към момента на предварителната оценка, не предоставя достатъчно подробности, за да позволи оценка.

 • Придружаващи лица

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична. - Информацията, налична към момента на предварителната оценка, не предоставя достатъчно подробности, за да позволи оценка.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.