Четвъртък, 23 Септември 2021

English

VII Фармацевтичен бизнес форум с научно-практическа конференция


Последна актуализация: 02.08.2021

 • Организирано от:
 • Медицински университет - Варна и БФС
 • Място на провеждане:
 • онлайн провеждане от Факултет "Фармация" на МУ-Варна
 • Град:
 • онлайн форма
 • Начална дата:
 • 22.10.2021
 • Крайна дата:
 • 23.10.2021
 • App. Nr. of HCP:
 • 100
 • Специалност(и):
 • фармацевти, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 22.06.2021)

 • Научна програма / структура

 • http://pharmforumvarna.bg/programme/ Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 3 месеца. Програмата, налична по време на предварителната оценка, не дава достатъчно подробности, за да се направи адекватна оценк; пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 3 месеца преди събитието. Подробната програма трябва да включва график, теми, по които лекторите ще говорят, както и продължителността на всяка от почивките; трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма. Член 94 Directive2001/83/CE; Член 10 Consolidated ARPharM Code

 • Място на събитието

 • онлайн форма на провеждане

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Информацията, налична на уебсайта на събитието към момента на предварителната оценка, не е окончателна.

 • Други активности

 • Информацията, налична на уебсайта на събитието към момента на предварителната оценка, не е окончателна.

 • Придружаващи лица

 • Информацията, налична на уебсайта на събитието към момента на предварителната оценка, не е окончателна.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.