Четвъртък, 23 Септември 2021

English

Първа Научна конференция „Генетика в клиничната практика“


Последна актуализация: 13.07.2021

 • Организирано от:
 • Фондация Знанието дарява живот
 • Място на провеждане:
 • х-л Хисар
 • Град:
 • Хисаря
 • Начална дата:
 • 28.10.2021
 • Крайна дата:
 • 31.10.2021
 • App. Nr. of HCP:
 • 200
 • Специалност(и):
 • генетика, обща медицина, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 28.07.2021)

 • Научна програма / структура

 • https://drive.google.com/file/d/1M83D2co7MJ33-2r_b32TZUjtd3986Ptv/view?fbclid=IwAR01MOaLdjElAq7feTJyalDJSP05jnTCetmSQGURIroM5epQxm3urle3swM Програмата на уебсайта на събитието е предварителна. Пълната програма трябва да бъде налична най-късно 3 месеца преди събитието. Подробната програма трябва да включва график, темите и лекторите, както и продължителността на всяка от почивките.Член 94 Directive 2001/83/CE Консолидиран код на ARPharM Член 10

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична на уебсайта на събитието. Член 10 ARPharM Code

 • Други активности

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична на уебсайта на събитието. Член 10 ARPharM Code

 • Придружаващи лица

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична на уебсайта на събитието. Член 10 ARPharM Code

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.