Неделя, 03 Декември 2023

English

Академия по молекулярна уропатология


Последна актуализация: 02.08.2021

 • Организирано от:
 • Български алианс за прецизирана и персонализирана медицина (БАППМ), МУ-Плевен и УМБАЛ-Плевен
 • Място на провеждане:
 • Интер Експо Център
 • Град:
 • София
 • Начална дата:
 • 17.09.2021
 • Крайна дата:
 • 18.09.2021
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • онкология, патология, генетика, онкология, хематология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 17.06.2021)

 • Научна програма / структура

 • https://bappm.bg/2021/06/01/академия-по-молекулярна-уропатологи-2/

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • https://form.jotform.com/201772410587051

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.