Петък, 08 Декември 2023

English

XIV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве


Последна актуализация: 28.09.2014

 • Организирано от:
 • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО СТЕРИЛИТЕТ И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ /БАСРЗ/
 • Място на провеждане:
 • хотел “Самоков” к.к Боровец
 • Град:
 • Самоков
 • Начална дата:
 • 07.03.2013
 • Крайна дата:
 • 10.03.2013
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • Гинеколози, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 07.12.2013)

 • Научна програма / структура

 • http://wasteels.bg/offers/RPZ13/programs.html

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

 • В регистрационната форма за настаняване на участниците фигурират придружаващи. - Присъствието на медицински работни срещи на придружаващи лица е в нарушение на Член 95 от Directive 2001/83/CE и Член 9 – ал. 9.5 Етичен кодекс на ARPharM - Гостоприемството от страна на компаниите не трябва да бъде насочено към немедицински специалисти / придружаващи лица по отношение на участието им в събитие – гостоприемството може да бъде насочено само към лица – медицински специалисти, които участват в събитието на базата на собствената си кавалификация/образованние.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.