Четвъртък, 23 Септември 2021

English

XV Национален конгрес по акушерство и гинекология


Последна актуализация: 16.09.2021

 • Организирано от:
 • Българско дружество по акушерство и гинекология
 • Място на провеждане:
 • хотел Маринела
 • Град:
 • София
 • Начална дата:
 • 14.10.2021
 • Крайна дата:
 • 17.10.2021
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • гинеколози, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 14.07.2021)

 • Научна програма / структура

 • https://www.wasteels.bg/sites/default/files/programa_ag_kongres_2021.pdf Има дисбаланс между времето, посветено на научната програма, и общата продължителност на събитието. Научните дейности трябва да заемат по-голямата част от времето, отделено за всеки ден (т.е. минимум 6 часа за целодневно събитие; 3 часа за полудневно събитие, когато остатъка от деня обслужва пристигането и заминаването на участниците). Directive 2001/83/CE Член 94; ARPharM Consolidated CodeЧлен 10

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Гостоприемството, предоставяно (пряко или косвено) на медицински специалист, не трябва да покрива период на престой превишаващ официално обявената продължителност на събитието, освен ако пристигането в предния ден или отпътуването на следващия е необходимо за ефективното планиране на пътуването, като в тези случаи трябва да има осигурена 3 часа работна програма (събитие от половин ден, когато остатъка от деня обслужва пристигането или заминаването на участниците)

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.