Четвъртък, 30 Ноември 2023

English

Академия по молекулярна патология


Последна актуализация: 09.05.2022

 • Организирано от:
 • Български алианс за прецизна и персонализирана медицина
 • Място на провеждане:
 • Медицински университет - Плевен
 • Град:
 • Плевен
 • Начална дата:
 • 03.06.2022
 • Крайна дата:
 • 04.06.2022
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • ревматология, ендокринология, ортопедия, травматология, рехабилитация и др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 03.03.2022)

 • Научна програма / структура

 • https://bappm.bg/2022/03/28/%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be-2/

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.