Петък, 08 Декември 2023

English

X ПРОЛЕТНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ


Последна актуализация: 28.04.2022

 • Организирано от:
 • Асоциацията на лекарите по оториноларингология „Проф. д-р Стоян Белинов – ИСУЛ“
 • Място на провеждане:
 • Гранд хотел "Пловдив"
 • Град:
 • Пловдив
 • Начална дата:
 • 27.05.2022
 • Крайна дата:
 • 28.05.2022
 • App. Nr. of HCP:
 • 150
 • Специалност(и):
 • оториноларингология, хирургия, др.
 • Уеб сайт:

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 27.02.2022)

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.