Вторник, 09 Август 2022

English

X Национална конференция по онкологична фармация


Последна актуализация: 01.08.2022

 • Организирано от:
 • БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ОНКОЛОГИЧНА ФАРМАЦИЯ
 • Място на провеждане:
 • Конферентен център, хотел "Грами"
 • Град:
 • София
 • Начална дата:
 • 27.10.2022
 • Крайна дата:
 • 30.10.2022
 • App. Nr. of HCP:
 • 100
 • Специалност(и):
 • фармация, онкология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 28.07.2022)

 • Научна програма / структура

 • https://oncology-pharmacy-2022.com/bg/congresno-subitie/deseta-nacionalna-konferenciya-po-onkologichna-farmaciya#programa Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 3 месеца; Налична е само предварителна програма – пълната програма трябва да бъде на разположение най-късно 1 месец преди събитието; подробната програма трябва да включва график, теми, по които лекторите ще говорят, както и продължителността на всяка от почивките; трябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма.Член 94 EFPIA Code, Член 10 ARPharM Code

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Информацията, налична на уебсайта на събитието към момента на предварителната оценка, не е окончателна.

 • Други активности

 • Информацията, налична на уебсайта на събитието към момента на предварителната оценка, не е окончателна.

 • Придружаващи лица

 • Информацията, налична на уебсайта на събитието към момента на предварителната оценка, не е окончателна.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.