Четвъртък, 30 Ноември 2023

English

XX Научно практическа педиатрична конференция "От симптома към диагнозата"


Последна актуализация: 03.08.2022

 • Организирано от:
 • Бургаска педиатрична асоциация
 • Място на провеждане:
 • Международен конгресен център Бургас
 • Град:
 • Бургас
 • Начална дата:
 • 02.09.2022
 • Крайна дата:
 • 04.09.2022
 • App. Nr. of HCP:
 • 150
 • Специалност(и):
 • педиатрия, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 02.06.2022)

 • Научна програма / структура

 • Има дисбаланс между времето, посветено на научната програма, и общата продължителност на събитието. Научните дейности трябва да заемат по-голямата част от времето, отделено за всеки ден (т.е. минимум 6 часа за целодневно събитие; 3 часа за полудневно събитие, когато остатъка от деня обслужва пристигането и заминаването на участниците). Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец; Налична е само предварителна програма. – Научната програма, публикувана на уебсайта на събитието по време на оценката, не предоставя достатъчно подробности, за да позволи извършване на предварителна оценка; подробната научна програма трябва да е на разположение най-късно 3 месеца преди събитието; Подробната програма трябва да включва график, темите и лекторите, както и продължителността на всяка от почивките. Консолидиран код на ARPharM Член 10; Directive 2001/83/CE Член 94

  ПЕДИАТРИЧНА НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 02-04 09 2022 ПРЕД ПРfFF.docx
 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Предоставеното гостоприемство може да доведе до дискредитация или загуба на доверие във фармацевтичната индустрия. – Гостоприемството не трябва по никакъв начин да накърнява репутацията на индустрията. Член 94 & 95 Directive 2001/83/CE; Член 10 ARPharM Code

 • Други активности

 • Организирана е официална вечеря в комплекс Ченгеле Скале/ Коктейл Добре дошли - открита сцена „Охлюва“ - Гостоприемството, предоставяно (пряко или косвено) на медицински специалисти, трябва да бъде ограничено до такси за регистрация, пътни разходи, храна, нощувка. Гостоприемството не включва спонсориране или организиране на спортни или други развлекателни събития.

 • Придружаващи лица

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична на уебсайта на събитието. Член 10 ARPharM Code

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.