Петък, 08 Декември 2023

English

XI МЕЖДУНАРОДЕН МЕДИЦИНСКИ КОНГРЕС НА ЮГОИЗТОЧНО- ЕВРОПЕЙСКИ МЕДИЦИНСКИ ФОРУМ


Последна актуализация: 15.08.2022

 • Организирано от:
 • Югоизточно- европейски медицински форум (ЮЕМФ)
 • Място на провеждане:
 • Конгресен център на Пловдивски международен панаир
 • Град:
 • Пловдив
 • Начална дата:
 • 08.09.2022
 • Крайна дата:
 • 11.09.2022
 • App. Nr. of HCP:
 • n.a.
 • Специалност(и):
 • инфекциозни болести, вътрешни болести, епидемиология, кардиология, онкология, трявматология, хронична болка, спешна медицина, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 08.06.2022)

 • Научна програма / структура

 • https://seemfcongress.com/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9E%D0%91%D0%AF%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%90-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90-%D0%91%D0%93-20-%D0%AE%D0%9B%D0%98-2022.docx Събитие, което се провежда в рамките на по-малко от 1 месец; Налична е само предварителна програма. – Научната програма, публикувана на уебсайта на събитието по време на оценката, не предоставя достатъчно подробности, за да позволи извършване на предварителна оценка; подробната научна програма трябва да е на разположение най-късно 3 месеца преди събитието; Подробната програма трябва да включва график, темите и лекторите, както и продължителността на всяка от почивките. Консолидиран код на ARPharM Член 10; Directive 2001/83/CE Член 94

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Предоставеното пряко или косвено гостоприемството е извън продължителността на научната програма - Гостоприемството, предоставяно (пряко или косвено) на медицински специалист, не трябва да покрива период на престой повече от 24 часа след официалната продължителност на събитието; не може да бъде покрита допълнителна нощувка. Компаниите не участват в удължаването по лични причини на престоя на участниците и не допринасят за направените по този начин финансови разходи. Всеки медицински специалист, който желае да удължи престоя си, трябва да го организира лично и да заплати всички свързани с него разходи за пътуване и настаняване. Член 10

 • Други активности

 • Информацията, налична на уебсайта на събитието към момента на предварителната оценка, не е окончателна.

 • Придружаващи лица

 • Информацията, налична на уебсайта на събитието към момента на предварителната оценка, не е окончателна.

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.