Вторник, 28 Ноември 2023

English

ХXIIІ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ В НОВАТА РЕАЛНОСТ – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ”


Последна актуализация: 02.11.2022

 • Организирано от:
 • Българско дерматологично дружество - клон Плевен
 • Място на провеждане:
 • х-л Калина палас
 • Град:
 • Трявна
 • Начална дата:
 • 01.12.2022
 • Крайна дата:
 • 04.12.2022
 • App. Nr. of HCP:
 • 220
 • Специалност(и):
 • дерматология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 01.09.2022)

 • Научна програма / структура

 • http://www.bg-derm.org/wp-content/uploads/2022/07/Programa_Tryavna_arpharm.doc

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.