Неделя, 03 Декември 2023

English

VIII Конгрес по фармация с международно участие


Последна актуализация: 28.03.2023

 • Организирано от:
 • Българско научно дружество по фармация
 • Място на провеждане:
 • хотел Рила, к.к. Боровец
 • Град:
 • Самоков
 • Начална дата:
 • 27.04.2023
 • Крайна дата:
 • 30.04.2023
 • App. Nr. of HCP:
 • 300
 • Специалност(и):
 • фармакология, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 27.01.2023)

 • Научна програма / структура

 • https://bsphs-congress-2023.com/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fbsphs-congress-2023.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2023-03%2F%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B0_11.pdf#page=1&zoom=140,0,792

 • Място на събитието

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Други активности

 • Придружаващи лица

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.