Вторник, 28 Ноември 2023

English

XVI НАУЧНА СРЕЩА - ОБУЧЕНИЕ НА СОИБОМ „ПРОБЛЕМ БАЗИРАНА СРЕЩА НА СОИБОМ“


Последна актуализация: 23.02.2023

 • Организирано от:
 • Сдружение на обучителите и изследователите в България по обща медицина - СОИБОМ
 • Място на провеждане:
 • Хотел ОРФЕЙ Пампорово
 • Град:
 • Смолян
 • Начална дата:
 • 24.03.2023
 • Крайна дата:
 • 26.03.2023
 • App. Nr. of HCP:
 • 100
 • Специалност(и):
 • обща медицина, др.

Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите. Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

ARPharM pre-assessment:

(Дата (дд.мм.гггг)): 24.12.2022)

 • Място на събитието

 • Екстравагантни и луксозни места – Гостоприемството, при което участниците в събитието се настаняват в екстравагантни и луксозни хотели, които са свързани основно с развлекателни дейности, се счита за неподходящо. Екстравагантни и луксозни хотели за целите на този кодекс са всички хотели от клас 5 звезди, разположени в целогодишни курортни дестинации, както и всички хотели, независимо от класа, разположени в сезонни курортни дестинации по време съответно на летния или зимния туристически сезон; комплекси за винен туризъм, независимо от класа и разположението им. Член 94 & 95 Directive2001/83/CE; Член 10 ARPharM Code *За сезонни курортни дестинации на територията на РБългария с оглед прилагането на чл.10 от Кодекса се приемат (а) за летния сезон (15юни до 15 септември) – разположените по черноморското крайбрежие с изключение на Варна и Бургас; (б) за зимния ски сезон (от 15 декември до 30 март) – Банско, Боровец и Пампорово.

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти

 • Предоставеното гостоприемство може да доведе до дискредитация или загуба на доверие във фармацевтичната индустрия. – Гостоприемството не трябва по никакъв начин да накърнява репутацията на индустрията.Член 94 & 95 Directive2001/83/CE; Член 10 ARPharM Code

 • Други активности

 • Информация, която би позволила предварителна оценка, все още не е налична на уебсайта на събитието. Член 10 ARPharM Code

 • Придружаващи лица

 • http://soibom.org/wp-content/uploads/2023/01/zayavlenie-registratsia.pdf В регистрационната форма на събитието е предвидено присъствие на придружаващи лица. Придружаващи лица не може да бъдат канени на събитието или дейностите, организирани във връзка с него. - Гостоприемството може да бъде насочено само към лица – медицински специалисти, които участват в събитието на базата на собствената си квалификация/ образование.Член 95 Directive2001/83/CE

return; 1
Легенда:
 • Предварителната оценка е в процес, липсва достатъчно информация.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, не предизвиква съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

 • Участие в събитието на компания, членуваща в ARPharM, буди съмнение за потенциално нарушение на чл.9 на Етичния кодекс на ARPharM.

Препоръчително да се сверяват правилата с Член 9 на Етичния Кодекс. УЧАСТНИЦИ - Моля, запознайте се внимателно с разпоредбите на Етичния Кодекс и Често задаваните въпроси и отговори.